Vícejazyčné tlumočení a překlady 

Úřední (soudní) překlady: čeština - italština    Ostatní překlady: čeština, slovenština, polština, italština, španělština, ruština, němčina, angličtina

Zpracování soudních překladů elektronicky v souladu s ustanoveními čl. 27 odst. 2 zákona č. 354/2019 sb., o soudních překladatelích a soudních tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu všech státních orgánů v celé Evropě - úspora papíru, času a peněz!

Využívejme DS - úspora papíru, času a peněz!

SOUDNÍ TLUMOČNICE A PŘEKLADATELKA PRO JAZYK ITALSKÝ A ČESKÝ

  • Jmenovaná Ministerstvem spravedlnosti České republiky, vykonávám tuto činnost od roku 2008
  • Zapsaná v Komoře soudních tlumočníků České republiky pod registračním číslem: 663 od roku 2008
  • S podpisovým vzorem uloženým na italské Ambasádě v Praze

SOUDNÍ PŘEKLAD - takto přeložený dokument získává plnou právní hodnotu a je připraven k použití při správních jednáních, na mezinárodních jednáních nebo při legalizaci dokumentu, který hodláte předložit zahraničním úřadům.

Před překladem je třeba originál nebo notářskou kopii dokumentu opatřit Apostilou, ověřením příslušného Policejního ředitelství v Itálii nebo Ministerstvem spravedlnosti nebo Ministerstva zahraničí ČR. Apostila je vyžadována v zemích, které podepsaly Úmluvu o zrušení požadavku ověřování veřejných listin nebo tzv. Úmluvu o Apostile nebo také Haagskou úmluvu z roku 1961.

Může se jednat například o:

• překlad rodného listu
• překlad maturitního vysvědčení
• překlad vysokoškolského diplomu
• překlad výpisu z obchodního rejstříku
• překlad smlouvy
• překlad lékařské zprávy
• překlad výpisu z rejstříku trestů
• překlad notářského zápisu

Cena soudního překladu: 550 Kč/NS.

© 2017 Worlds Collide. Tutti i diritti riservati.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Jazyky